QUALIROM Qualitiy Education in Romani for Europe

Welcome to QUALIROM

Czech | English | Finnish | German | Serbian | Slovak

Romanikielen laatuopetusta Euroopassa -projekti (QUALIROM) implementoi ja testasi romanikielen eurooppalaista opetussuunnitelmaa (CFR) ja vastaavia eurooppalaisia kielisalkkumalleja (ELP), jotka perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen ja jotka Euroopan neuvosto kehitti.

QUALIROM tuotti opetusmateriaalia kuudella romanikielen varieteetilla taitotasoille A1 ja B2 ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutustasoille. Materiaalituotannossa ja tuloksena olleissa opetusaktiviteeteissa painotettiin taitotasoja A1 ja A2 ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusmateriaaleja kokeiltiin kouluissa Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Suomessa ja Slovakiassa. Lisäksi romanikielen kursseja tarjottiin opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille kolmannen tason koulutuksessa Grazin ja Prahan yliopistoissa. Projektin yhteydessä kehitettiin myös opettajankoulutusmoduulit, jotka perustuvat viiteen harjoituskurssiin. Kaikki toiminta toteutettiin läheisessä yhteistyössä paikallisten romanikielen opettajien sekä paikallisten ja kansallisten opetusviranomaisten kanssa. Hankkeen ammattimaisen toteuttamisen varmistamiseksi ECML:n asiantuntijat kouluttivat opettajia kaikilla tasoilla käyttämään CFR:ää ja ELP:tä. 

Projekti toteutettiin kolmen vuoden aikana, 1.12.2010-30.11.2013 välisenä aikana. QUALIROMista kimmokkeensa saaneet aktiviteetit jatkuvat tämän jälkeenkin tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi. Näihin aktiviteetteihin sisältyy sekä opetusmateriaalien toimittamista että opettajankoulutusta.


Programmierung: Copyright (c) 2013 - Michael Herold. All rights reserved.